ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ..

Ψαλμὸς ᾠδῆς, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου.  2 ΑΓΑΘΟΝ τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, ῞Υψιστε, 3 τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωΐ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα 4 ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ᾿ ᾠδῆς ἐν κιθάρᾳ. 5 ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶνContinue reading “ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ..”

Εις τα όρη ψυχή αρθώμεν..

Ο πόθος της λυτρώσεως παρουσιάζεται υπο μορφήν ροπής εις την μόνωσιν, χωρίς πολλάκις εξήγησιν και απολογίαν, αλλ ώς ακατανίκητος έφεσις ωθεί την ψυχήν εις μίαν μακρινήν ακτήν, εις τας αμολύντους κορυφάς των ορέων, εις αγνώστου.Είναι ακριβώς το ίδιον συναίσθημα, το οποίον μας έλκει να στραφώμεν εις  τον εσώτερον κοσμον μας, να συνομιλησουμεν με αυτόν, ναContinue reading “Εις τα όρη ψυχή αρθώμεν..”

Τόξον δυνατών ησθένησεν..

. Ασφάλισε την καρδιά μου ο Θεός· με δόξασε· μου “άνοιξε” το στόμα μου ενάντια σ᾿ αυτούς που με μισούν· με γέμισε ευτυχία. 2. Δεν υπάρχει άγιος άλλος όσο ο Θεός, ούτε δίκαιος μεγαλύτερος από Εσένα, ούτε κανένας άλλος άγιος όσο εσύ Κύριε. 3. Μη καυχάσθε, μη υψηλοφρονείτε, μη λέτε λόγια υπερήφανα. Μόνο ο ΘεόςContinue reading “Τόξον δυνατών ησθένησεν..”

Πέραν του Κόσμου..

Σουρούπωνε στο Αγιον Όρος. Ήρχιζεν η βασιλεία του ιώδους χρώματος. Πέραν, προς τας ανθρωπίνας πολιτείας, εις την δεσποτείαν του Κακού, όπου ακόπαστος ο σάλος των καρδιών από τας πτωχάς και ανιαράς προσδοκίας.Όπου η απο τον Θεον αποστασία υφαίνει αδιακόπως τα ψυχικά δράματα και γεννά ακαταπαύστως τους τυρρανούντας ανικανοποίητους πόθους εφημέρων απολαύσεων…ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ..

Στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γής..

Θα αναρωτηθεί κάποιος εύλογα ποια η σχέση της εορτής της Πρωτοχρονιας με τον φόνο του Άβελ απο τον Κάιν.. Την αρχη της σύνδεσης θα μπορέσει να την ψηλαφήσει κάποιος αν νοιώσει την παγανιστική καταγωγή που εχει αυτή η συμπαθητική εορτή. Συμπαθητική και θλιμμένη συνάμα. Το ξόρκισμα του θανάτου και της φθοράς. Δεν εορτάζουμε ουσιαστικά τιποτα..Continue reading “Στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γής..”

Ο δι εμέ κατ εμέ γεγονώς…

Ὑψοῦτε χεῖρας, σὺν κρότοις ἐφυμνίοιςΜόνον σέβοντα, Χριστὸν ὡς εὐεργέτηνἘν τοῖς καθ᾿ ἡμᾶς, συμπαθῶς ἀφιγμένον… Υψῶστε τὰ χέρια σας μὲ χαρὰ καὶ μὲ ἀγαλλίαση, λατρεύοντας   μοναχὰ τὸν Χριστόν, τὸν εὐεργέτη σας, ποὺ ἦρθε στὸν κόσμο μας συμπάσχοντας νὰ   μᾶς σώσει.