Θλιμμένο Εαρ

Η επόμενη ημέρα, οπότε ξημερώσει, εκτός όλων των άλλων θα βρει την Ελλαδικη Εκκλησία και όχι μόνο, κατακερματισμενη πνευματικά. Με όρους κοσμικούς θα έχει υποστεί τεράστια στρατηγική ήττα.Επωλησε την ιερότητα των μυστηρίων της, κατηργησε την θεία Κοινωνία, τα λαϊκά της δρώμενα, την κοινοτική κ ενοριακη ζεστασιά σε αυτές τις δύσκολες ώρες, ξεπωλησε τον ευατο τηςContinue reading “Θλιμμένο Εαρ”