Οι Αλάνες του Κόσμου..

Δελχί, Ινδίες.Ιούλιος 2016

Το παιχνίδι του Κόσμου γεννημένο στα σπηλαιωδη βάθη της ανθρώπινης ψυχής γιγαντωνεται σαν έσοπτρο στις αλάνες του αγωνιώδους Τώρα...

Published by dimitrios BOURG

Philosophy, traveller, chanter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: