ΚΟΥΡΑΣΑΝ..

Κούρασαν πιά οι γελωτοποιοί της μετανεωτερικότητας, οι υμνητές της ανθρώπινης αυταρέσκεια του δήθεν λογικού, που αυτοί στερούνται σκανδαλωδώς.

Οι υπέρμαχοι ενός Τώρα που είναι μόνο σαρκασμός και αηδία και ενός εξυπνακισμού προκάτ που στηρίζεται στην δουλική κατάφαση της αποϊεροποιημένης δικτατορίας της κενοδοξίας του μέσου άχρηστου ψευδοορθολογιστή.

Published by dimitrios BOURG

Philosophy, traveller, chanter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: