ΚΟΒΙΔΙΟΣ ΑΡΆ

Νοσηροι φιλελε τύποι να εναγκαλιζονται με το στοργικό Κράτος προσπαθώντας ιδεολογικά να απομονώσουν κάθε άλλη φωνη που θα εγερθεί.
Ακόμα και τα ακαταλυτα σε χρόνο.. Μαρξικα επιχειρήματα για την πανουργία της αστικής τάξης ακούγονται ψιθυριστά για τον φόβο μήπως θεωρηθουν αποσυναγωγοι οι ψιθυριστες της μεγάλης εορτής του ορθολογισμου και της επιστήμης που συμβολικά ανακηρύχθηκε ο κοβίδιος.
Η Πίστη ο λίθος που εδραζει ένας άλλος τρόπος ύπαρξης γίνεται ξανά ανατρεπτικός και φαίνεται να εξερχεται των δεσμών της μικροαστιλας κ του καλπικου δανεισμού από διεφθαρμένα θεσμικα παίγνια.
Και πουθενά προσωπικά δεν αναγνωρίζω έλλειψη ανθρωπιάς και σεβασμού στο αγαθο της υγείας σε αυτόν τον τρόπο που αμφισβητεί το ότι μόνο η νοσηρή ύλη διέπει τα πάντα.

Published by dimitrios BOURG

Philosophy, traveller, chanter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: