ΠΡΟΟΙΜΙΟ…

Η αδεσμεύτη σκέψη αναδύεται πάντοτε ως Αίνιγμα..

%d bloggers like this: